Tamsaasota RSWO - Waxabajjii 2020 | Audio webcast


Marii H/D/ABO Obbo Daawud Ibsaa waliin, dhimma ajjeefamuu Hacaaluu Hundeessaa irratti taasifame | 2020-06-30


Ajjeechaa wallisaa Oromoo jaallatamaa Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame | 2020-06-29


Hawwan Oromoo lama daa’imman isaanii waliin, manaa butamuun achi-buuteen dhabamuu | 2020-06-28


Haala hamaa Oromoonni Qeellem Wallaggaa keessaa gara Gambeelaatti baqatan keessa jiran | 2020-06-25


Lola milishoota naannoo Amaaraa fi Affaariin Uummata Oromoo Walloo irratti banamee jiru | 2020-06-23


Haala hamaa Konyaa Matakkal keessatti Oromoota irratti raawwatamaa jiru | 2020-06-21


Warraaqsi Galaana Uummataa hanga yoomitti itti fufa? – Marii QBO tokko waliin taasifame | 2020-06-18


Ajjeechaa Magaalaa Haramaayaa keessatti dargaggoo Oromoo Jibriil Ammadnuur irratti raawwatame | 2020-06-16


Du’a gaddisiisaa sababa LMKIIn, Haadha Oromoo da’umsaaf ciniinsifattu mudate | 2020-06-14


Haati Oromoo, Aadde Taaddaluu Oljirraa, Magaalaa Najjoo keessatti guyyaa kaleessaa LMKIIn ajjeefamuu | 2020-06-11


Ajjeechaa Dargaggoo Qalbeessaa Moosee Dhaanga'ii irratti Raawwatame | Warraaqsa Galaana Uummataa


Ajjeechaa suukaneessaa maanguddoota Oromoo Obbo Aashaagiree fi Aadde Faantaanash irratti raawwatame


The Shocking Story of Oromo Displaced Persons: Chicken Live Better and Safer!


Ajjeechaa suukanneessaa Baha Oromiyaa keessatti Uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru


Warraaqsa Galaana Uummataa: Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo