Tamsaasota RSWO - Eebila 2020 | Audio webcast


Ibsa Ejjennoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa Kenname


Ajjeechaa suukanneessaa Oromoota Walloo 7 irratti hidhattoota Naannoo Affaariin raawwatame


Marii Jaal Abdii Biyyaa – A/WBO K/Kaaba-Lixa Shaggar – waliin dhimma yeroo irratti taasifame


Gochaalee Hammeenyaa Oromoota Konyaalee Kibbaa fi Lixa Oromiyaa irratti Raawwatamaa jiran


LYM qabata dhibee Coronavirus’iin labsame hordofuun dararaa fi ajjeechaa raawwatamaa jiru


Saamichaa fi Burjaajii Maqaa Qabsoo fi Qabsaa’otaan Raawwatamaa jiru


Oromoonni 250 ol ta’an guyyoota sadan kana qofa Konyaa Gujii Bahaa keessaa hidhamuu


Guyyaa Yaadannoo Gootota Oromoo ilaalchisuun, marii Jaal Gaaddisaa Jibaat waliin taasifame


Gochaalee hammeenyaa Konyaa Qeellam Wallaggaa keessatti RIXn Uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiran


Marii Ajajaa WBO Konyaa Gujii Bahaa Jaal Magarsaa Lammii waliin taasifame


Konyaa Qeellem Wallaggaa keessatti Oromoonni 35 RIXn Ajjeefamuu


Qeerroofi Qarreen Oromoo 14, bakka tokkotti ajjeefamuu


Jaal Marroo – Ajajaa WBO Zoonii Lixaa – waliin, marii dhimma yeroo irratti taasifame