Tamsaasota RSWO - Caamsaa 2020 | Audio webcast


Tarkaanfii WBOn loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa irratti tibbana fudhate | 2020-05-31


Marii Obbo Moosisaa Oosaa waliin, Hiree Oromiyaa fi Impaayera Itoophiyaa irratti taasifame | 2020-05-28


Ajjeechaa Suukanneessaa Haadha Ilmaan Afurii irratti Ona Laaloo Assaabii keessatti Raawwatame | 2020-05-27


Gudeeddaa fi Ajjeechaa Suukanneessaa Haadha Oromoo, Ulfa Garaa Qabdu irratti Raawwatame | 2020-05-26


Ajjeechaa fi gocha hammeenyaa Uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru: Lixa Oromiyaa | 2020-05-24


Tarkaanfii WBO Zoonii Kibbaan Loltoota MKIX irratti, torban kana keessa fudhatame | 2020-05-21


Gochaalee Hammeenyaa Uummata Oromoo irratti, RIX'n Raawwatamaa jiran | 2020-05-19


Amantii Kiristaanaa fi Haqa Hawaasaa: marii Luba Waaqee Ji'oo Garbii waliin taasifame | Qophii Addaa RSWO | 2020-05-17


Ibsa Ajaja Ol-aanaa ABO/WBO dhimma yeroo irratti | 2020-05-16


Ajjeechaa Qeerroowwan 6 irratti, Lixa Wallaggaa, Onoota Ganjii fi Gullisoo keessatti Raawwatame | 2020-05-14


Marii Obbo Daani’eel Dafaa waliin Haala Yeroo irratti Taasifame | 2020-05-12


Marii Qorataa Sirna Gadaa Obbo Mohammad Kadir waliin, waa’ee Sirna Gadaa fi Heeraafi Seera Oromoo irratti Taasifame | 2020-05-10


Ajjeechaa Suukanneessaa Oromoota 8 irratti, Ona Sayyoo keessatti Caamsaa 3, 2020 RIXn raawwatame | 2020-05-05


Marii Ajajaa Cibraa Soddom-Booroo, Jaal Daawwaa Gannaalee waliin, Tarkaanfii WBO irratti Taasifame | 2020-05-03