Ona Boojjii Dirmajjii: Barsiisonni Mana Barumsaa Sadarkaa 2ffaa Madaqsee, daafii hiriira mootummaan waame irraa hafanii fi murtii sababa 'Maaddii Biyyaa' jedhamuun miindaa hojjettootta mootummaa irraa dhibbantaan 25 akka muramuuf murtaa'eef harka kennachuu didaniif, guutumatti hidhamuun dararamaa jiraachuu;

Ona Ganjii, Ganda Maalitii Boolloo jedhamtu keessatti, Dargaggoonni Oromoo lama (2) Poolisoota Humna Addaa [Oromiyaa] jedhamaniin qabamanii erga hidhaa turanii booda, gara qe'ee isaaniitti geeffamuun ija maatii isaanii duratti ajjeefamuu;

Maanguddoon Oromoo – Abbaa ijoollee kudhanii (10) kan ta'an – tokko Konyaa Wallagga Bahaa, Ona Gudayyaa Biilaa keessatti haala suukanneessaan ajjeefamuu;