Mootummaan maqaa WBO balleessuutiin Ona Ganjii guutuumatti xiyyaaraan haleeluuf ta’uu. Kanaafis, jiraattonni onichaa yeroo gabaabaa keessatti. guutummaa-guutuutti ona sana gadhiisuun gara biraatti akka godaananiif ajajni aangawoota mootummaan darbeefii jiraachuu. Iccittin kana duuba jiru garuu, saamicha albuuda warqee Ona Ganjii, Ganda Kaffii Gurraachoo jedhamtu keessatti argamu ta'uu, jiraataa onichaatu dubbata.

Baakkoo: Uummanni Oromoo maqaa sakattaa WBO’tiin, Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan dararamaa jiraachuu;

Jaartee Jaardagaa: Gochaaleen hammeenyaa Uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiran qaamota  mootummaan hidhachiisee bobbaaseen ta’uu;

RSWO - Amajji 5, 2021