Dhukaasa LMKIIn Oromoota Waldaa Araaraa Magaalaa Naqamteetti argamutti waaqeffannaaf wal-ga’an irratti, barii Sambata kaleessaa (Amajji 2, 2021) banameen Oromootni 4 ajjeefamuu, 18 ol kan ta’anis madaa’uu;

Konyaa Wallagga Lixaa, Ona Gullisoo keessatti, Sambata kaleessaa, Oromootni 9 iddoo tokkotti ajjeefamuu;

Duguuggaan sanyii fi gochaan hammeenyaa LMKIIn Oromoo irratti raawwatamu, Ona Mana Sibuu keessatti jabaatee itti-fufuun, Oromootni haala rakkisaa keessa jiraachuu;

Oromoon Walloo barnoota Sirna Gadaa akka hin baranneef, Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Amaaraan dhorkamaa jiraachuu;

RSWO - Amajji 3, 2021