Waraanni Gita Bittoota Habashootaa (Koloneeffattoota Impaayera Itoophiyaa) gidduutti adeemsifamaa jiru, Dhimma PP Fi TPLF osoo hin taane, Dhimma biyyaati; Uummata Oromoo ni ilaallata;… jechuun, Aangawootni PP, hojjettoota mootummaa Magaalaa Sabbataa keessatti wal-gayii teessisuun, deggersa diinagdee akka taasisanii fi Qeerroo Oromoo duulaaf akka dadammaqsan/onnachiisan taasisaa jiraachuu.

RSWO - Sadaasa 10, 2020