Gudeeddaa daa’ima Oromoo ganna sagalii irratti Raayyaa Ittisaa Impaayera Itoophiyaan raawwatame | audio

Gudeeddaa daa’ima Oromoo ganna sagalii irratti, Raayyaa Ittisaa Impaayera Itoophiyaan, Konyaa Wallagga Lixaa, Ona Mana Sibuu, Ganda Kaarraawaayyuu keessatti raawwatame | Gocha fafaa ijoollee dhiiraa fi dargaggoo Oromoo shan (5) kanneen umuriin isaanii waggaa 14 – 17 ta'u irratti, mana hidhaa Konyaa Gujii Bahaa, Ona Gooroo Doolaa, Magaalaa Jiddoolaa keessatti argamu keessatti, Raayyaa Ittisaa Impaayera Itoophiyaan, Hagayya 12, 2020, halkan keessaa toora sa'atii 5:00 pm (ALH'tti) raawwatame | Hagayya 15, 2020.