Sagaagala Ijoollee Dhiiraa Oromoo 5 irratti, Raayyaa Ittisaa Impaayera Itoophiyaan raawwatame | audio

Gocha fafaa (sagaagala) ijoollee dhiiraa fi dargaggoo Oromoo umuriin isaanii waggaa 14 – 17 ta’u, kanneen baa'inaan 5 ta’an irratti, mana hidhaa Konyaa Gujii Bahaa, Ona Gooroo Doolaa, Magaalaa Jiddoolaa keessatti argamu keessatti, Raayyaa Ittisaa Impaayera Itoophiyaan, Hagayya 12, 2020, Roobii halkan keessaa toora sa’atii 5:00 pm (ALH’tti) raawwatame | Hagayya 14, 2020.