Tarkaanfilee WBO Konyaa Gujii Bahaa keessa socho’uun LMKII irratti tibbana fudhataman | audio

Tarkaanfilee WBO Konyaa Gujii Bahaa keessa socho’uun Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa irratti tibbana fudhataman | Ajjeechaa LMKIIn Maanguddoota Oromoo 4 irratti raawwatame – Marii Ajajaa WBO Konyaa Gujii Bahaa, Jaal Magarsaa Lammii waliin taasifame | Haala hamaa Uummatni Oromoo keessa jiru – Giddu-gala Oromiyaa, Kaaba Tuulamaa | Hagayya 11, 2020.