Obbo Moosisaa Oosaa

Marii Hayyuu Oromoo, Obbo Moosisaa Oosaa waliin, hiree egeree Oromiyaa fi Impaayera Itoophiyaa, akkasumas, furmaata Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti fuuleffachuun taasifame.

Maatii Aadde Amsaaluu Guddataa [haadha ilmaan afurii ajjeefamte]

Ajjeechaa suukanneessaa Aayyoo Oromoo, haadha ilmaan afurii, Aadde Amsaaluu Guddataa jedhamtu irratti, Konyaa Lixa Wallaggaa, Ona Laaloo Assaabii keessatti, Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan raawwatame ›

Gudeeddaa fi Ajjeechaa Haadha Ulfa irratti Magaalaa Danbii Dolloo keessatti Raawwatame

Ajjeechaa haadha Oromoo, ulfa garaa qabduu fi dargaggoo Oromoo tokko irratti, Konyaa Qeellem Wallaggaa, Ona Sayyoo keessatti Loltoota MKIXn raawwatame › Ajjeechaa suukanneessaa dargaggoo Oromoo, Amaanaa Daadhii irratti, Kaaba Tuulamaa, Ona Kuyyuu keessatti raawwatame ›

Ona Laaloo Assaabii keessatti, Qeerroon Oromoo tokko haala suukanneessaan ajjeefamuun bishaan keessatti darbamuu.

Ona Laaloo Assaabii keessatti, Qeerroon Oromoo tokko ijji isaa burukfamuu; achiis haala suukanneessaan ajjeefamuun bishaan keessatti darbamuu › Konyaa Qeellem Wallaggaa, Ona Anfilloo keessattis, Maanguddoon Oromoo umrii 70 tokkoo fi Qeerroon Oromoo tokko ajjeefamuu ›

Tarkaanfii WBO Zoonii Kibbaan Loltoota MKIX irratti fudhatame. Ajjeechaa suukanneessaa Ona Laaloo Assaabii keessatti Qeeroo Oromoo 4 irratti raawwatame. Kaaba Tuulamaa keessatti, dararaa ulfaataa Uummata Oromoo irra ga'aa jiru.

Tarkaanfii torban kana keessa, WBO Zoonii Kibbaan Loltoota MKIX irratti fudhatame › Ajjeechaa suukanneessaa Qeeroo Oromoo 4 irratti, Ona Laaloo Assaabii keessatti raawwatame › Kaaba Tuulamaa keessatti, dararaa ulfaataa Uummata Oromoo irra ga'aa jiru ›

Gochaalee hammeenyaa Uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiran

Gochaalee hammeenyaa Konyaalee Afran-Qalloo, Gujii fi Lixa Tuulamaa keessatti Uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiran › Ijaarsaa fi sochii Qeerroo Bilisummaa Oromoo ›

Marii Luba Waaqee Ji'oo Garbii, RSWO waliin

Marii Luba Waaqee Ji'oo Garbii waliin, Amantii Kiristaanaa fi Haqa Hawaasaa irratti taasifame: Amantiin Kiristaanaa, qabsoo sabni cunqurfame, cunqursitoota irratti taasisu akkamitti ilaala › Waldaan Kiristaanaa haqa uummataa tiksuu keessatti dirqama akkamii qabdi…