Lola milishoota naannoo Amaaraa fi Affaariin Oromoo Walloo irratti banameen miidhaa qaqqabaa jiru

Lola milishootaa fi hidhattoota mootummaa naannoo Amaaraa fi Affaariin, Uummata Oromoo Walloo irratti, tibbana banamee, adeemsifamaa jiru.

Mana Oromoo, Ona Dagam keessatti LMKIIn gubame

Gocha hamaa Konyaa Matakkal keessatti, Oromoota irratti xiyyeeffachuudhaan, Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan raawwatamaa jiru.

Sirna awwaalchaa dargaggoo Oromoo Magaalaa Diinshoo keessatti ajjeefamee

Haati da’umsaaf ciniinsifattu – Aadde Maaramee Bulchaa, sababa ambulaansii gara mana wal’aansaatti ishee geessu dhorkamuun du’aan gaaga’amuu › Ajjeechaa suukanneessaa daa’ima Oromoo ganna sagalii irratti, Ona Gullisoo keessatti, LMKIn raawwatame ›

Warraaqsa Galaana Uummataa

Warraaqsi Galaana Uummataa hanga yoomitti itti fufa? Dhimma Warraaqsa Galaana Uummataa ilaalchisuun, marii Qeerroo Bilisummaa Oromoo tokko waliin taasifame›

Ajjeechaa Aadde Taaddaluu Oljirraa irratti, sababa Ilmakeetu WBO keessa jira jedhamuun, guyyaa kaleessaa, Magaalaa Najjoo keessatti Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan raawwatame ›

Dargaggoo Jibriil Ahmadnuur kan Kibxata, Waxabajjii 16, 2020 Magaalaa Haramaayaa keessatti ajjeefame

Ajjeechaa guyyaa har’aa, Waxabajjii 16, 2020 dargaggoo Oromoo Jibriil Ahmadnuur jedhamu irratti Magaalaa Haramaayaa keessatti, Poolisoota Humna Addaa Oromiyaa jedhamaniin raawwatame ›

Walitti-qabama barattoota Oromoo

Barattoota Oromoo kanneen bara 2019 baatii Muddee keessa Yuunbarsitii Jimmaa irraa ari’aman keessaa Qalbeessaan isa tokko ture › Dargaggoon Oromoo, Qalbeessaa Moosee Dhaanga’ii, Konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti Loltoota MKIIn ajjeefamuu; reeffi isaas guyyoota lamaaf awwaalcha dhorkamuun ala bulfamuu ›