Dambii Doolloo

Kol. Abiyyi ganna lamaan dura, Gara Lixa Oromiyaa yoon deeme na ajjeesu jedhee sodaa qabu afaan ofiin dubbachaa ture, Sambata kaleessaa gara Dambii Doollootti imaluun isaa kaayyoo dhokataa akkamii of duubaa qabaachuu mala?

Boorana, Yaaballoo

Warraaqsa Barattoota Oromoo M/B Qophaa’inaa Kum. Jaatanii Aliin geggeeffameen wal-qabatee: Barataan Oromoo tokko wareegamuu; kudhanii ol kanneen ta’anis rasaasaan madaa’uu…

Warraarsa Galaana Uummataa

Warraaqsi Galaana Uummataa, Barattootaa fi Qeerroo Bilisummaa Oromoon geggeeffamu, Magaalota Oromiyaa kanneen akka: Mandii, Walisoo, Dirree Xiyyaaraa, akkasumas, kutaalee Oromiyaa danuu keessatti itti-fufee jiraachuu…

Warraarsa Barattoota Oromoo

Warraaqsi Barattootaa fi Qeerroo Bilisummaa Oromootiin, Walabummaa Oromiyaa fi Bilisummaa Oromoof, akkasumas, hiikamuu hidhamtoota siyaasaa Oromoof taasifamu, Kamisa Gurr. 4, 2020 irraa eegaluun…

Calanqoo fi Naqamtee

Oromoota hiriira deggersaa Kol. Abiyyii fi Paartii Badhaadhinaa irratti hirmaachuuf Roobii kaleessaa gara Magaalaa Calanqootti imalaa turan keessaa 33 balaa konkolaataan lubbuun isaanii darbuu…

FNN/Obbo Abdataa Hoomaa

Barbaachisummaa hundeeffamaa fi kaayyoowwan Finfinne News Network (FNN) irratti xiyyeeffachuun, Dubbataa ykn Hariiroo Hawaasummaa FNN Obbo Abdataa Hoomaa waliin marii taasifame…

Gooroo Doolaa

Konyaa Gujii Bahaa, Ona Gooroo Doolaa keessatti, WBO’n dabballee fi milishoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa irratti tarkaanfilee ajjeechaa fi boojuu fudhachuu…