Gochaalee hammeenyaa Konyaa Qeellam Wallaggaa keessatti RIXn Uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiran

Gochaan hammeenyaa Oromoo Maccaa, Onoota Konyaa Qeellam Wallaggaa adda addaa keessa jiraatan irratti RIXn raawwatamu, haala suukanneessaa ta’een itti fufee jiraachuu»

Ajajaa WBO K/Gujii Bahaa Jaal Magarsaa Lammii

Sochii WBO tibbanaa, akkasumas, haala waliigalaa konyaa san keessa jiru ilaalchisuun, marii Ajajaa WBO Konyaa Gujii Bahaa, Jaal Magarsaa Lammii waliin taasifne»

Konyaa Qeellem Wallaggaa keessatti Oromoonni 35 RIXn Ajjeefamuu

Konyaa Qeellem Wallaggaa Ona Sayyoo fi Ona Hawwaa Galaan keessatti, Kamisa, Eebila 2, 2020 irraa qabuun hanga Kibxata, Eebila 7, 2020 har’aatti, Oromoonni 35 ol ta’an qee’ee isaaniitti RIXn ajjeefamuu»

Qeerroo fi Qarreen Oromoo 14 Bakka Tokkotti Ajjeefamuu

Qeerroo fi Qarreen Oromoo 14, Konyaa Qeellem, Ona Sayyoo keessatti, RIXn bakka tokkotti ajjeefamuu»

Jaal Marroo (Kumsaa Dirribaa) - Ajajaa WBO Konyaa Lixaa

Marii Jaal Marroo – Ajajaa WBO Zoonii Lixaa – waliin, dhimma yeroo Oromoofi Oromiyaa irratti taasifame - RSWO»

Lammiilee dhibeerraa baraaruuf barsiisuufi gargaaruurra, duula filannoo geggeessuu | Paartii Badhaadhinaa |

Dhukaasa Kibxata har’aa (Bitootessa 31, 2020) Ona Mana-Sibuu, Magaalaa Mandii keessatti, RIX’n irratti dhukaafameen, rasaasa afuriin rukutamuu Dargaggoo Solomoon Taaddasaa Lataa

Uummata dhibee daddarbaarraa baraaruuf hojii hojjetamurra; duulli nu-filadhaa Dabballoota Paartii Badhaadhinaan oofamu caalee jiraachuu

Neetorkiin gad-dhiifame jedhame, bakkeewwan ammaan dura irraa muramee ture mara kan hin haammanne; qulqullinas kan hin qabne ta'uu»

Marii ogeessa fayyaa – Obbo Jireenyaa Guddataa waliin, dhimma weerara dhibee Coronavirus, daandilee daddarbinsaa dhibee kanaafi of eeggannoo uummata keenyaan godhamuu qabu ilaalchisuun taasifne»