Voice of Independent Oromia (VIO) News page - Fuula Oduu Sagalee Walabummaa Oromiyaa (SWO)

VIO, RSWO, SWO, Voice of Independent Oromia. Sagalee Walabummaa Oromiyaa. Birmadummaa, Gadaa, WBO, Qeerroo, QBO, ABO, OLF, OLA, Independence, Oromo News. Oduu SWO, Fuula Oduu Sagalee Walabummaa Oromiyaa (SWO). Voice of Independent Oromia (VIO) News page. Odeessaaalee wayitawaa marsatiitii SWO.

SWOn 1absoo Bilisummaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaaf godhamu dhaadhessa. Odeessaalee wayitawaaf marsariitii keenya daawwadhaa. VIO, RSWO, SWO, Voice of Independent Oromia, Sagalee Walabummaa Oromiyaa, Birmadummaa, Gadaa, WBO, Qeerroo, QBO, ABO, OLF, OLA, Independence, Oromo, News, Oduu SWO, Sagalee Walabummaa Oromiyaa (SWO)

Bilisummmaan saba Oromoo karaa qabsoo hidhannoon argamu lubbuu namoota heedduu galaafata jedhamuun ibsamuuf yaalamu: (a) Kan lubbuu ilmaan keetii, impaayerittii keessatti balleessaa tokko malee dhumaa jiran kan hin geenye ta’uu fi; (b) Kan dantaa koloneeffatoota habashaa kabachiisuuf waraana mootummaa habashaa keessatti qooda fudhachuun Itoophiyaa jiraachisuuf jecha harca’aa jiran har’aas lubbuu ilmaan keettii ta’uu; hin dagatin!...

Lubbuun ilmaan Oromoo impaayera Itoophiyaa jiraachisuuf duguugame, osoo qabsootti hiriiree, kan Oromiyaa bilisoomsuu danda’u qofaa osoo hin taane, kan biyyoota akka Oromiyaa hedduu walaboomsuun bilisummaa saboota hedduus dhugoomsuu danda’u ta’uun kan wal falmisiisu miti!.

Qabsoon impaayera Itoophiyaa jiraachisuuf carraaqamu … kan ilmaan Oromoo taasisan hundi, kan lubbuu isaanii dhabamsiise fi kan bara kolonii saba Oromoo dheeresse.