Ajjeechaa Suukanneessaa Oromoota Walloo 7 irratti Hidhattoota Affaariin Raawwatame

Ajjeechaa suukanneessaa Oromoota Walloo 7 irratti hidhattoota Naannoo Affaariin, guyyaa ha’aa, Ona Baatee keessatti raawwatame › Haala hamaa Oromoonni Kaabaa fi Lixa Shaggar keessa jiran › Ijaarsaafi Sochii Qeerroo Bilisummaa Oromoo › Qeerroo Baha Tuulamaa ›

Jaal Abdii Biyyaa – Ajajaa WBO Konyaa Kaaba Lixa Shaggar

Marii Ajajaa WBO Konyaa Kaaba-Lixa Shaggar – Jaal Abdii Biyyaa – waliin dhimmoota yeroo irratti taasifame › Ijaarsaafi Sochii Qeerroo Bilisummaa Oromoo › Qarree Afran-Qalloo fi kan Tuulamaa ›

Dabni Uummata Oromoo irratti Raawwatamu akkaan Hammaatee jiraachuu

Gochaaleen hammeenyaa RIX, Poolisoota Humna Addaa Oromiyaa fi Milishootaan, Oromoota Konyaalee Kibbaafi Lixa Oromiyaa irratti raawwataman akkaan hammaachuu › Ona Boojjii Coqorsaa keessatti obboleeyyan lama RIXn ajjeefamuu › Sochii Qeerroo Bilisummaa Oromoo …

LYM Qabata Coronavirusiin Labsameen Dararaafi Ajjeechaan Hammaachuu

Labsii yeroo muddamaa qabata dhibee Coronavirusiin labsame hordofuun, barbadaa’insi qabeenyaa, dararaa fi ajjeechaan Oromoo Maccaa irratti RIXn raawwatamaa ture daran hammaachuu.

Saamichaa fi Burjaajii Maqaa Qabsoo fi Qabsaa’otaan Raawwatamaa jiru

Saamichaa fi burjaajii karaa marsaalee hawaasaa, maqaa qabsoo fi qabsaa’ota Oromootiin adeemsifamaa jiru irratti Uummatni Oromoo dammaquun barbaachisaa ta’uu»

Oromoota guyyoota sadan kana Konyaa Gujii Bahaa keessaa hidhaman keessaa muraasa

Hidhaan, dararaan, saamichiifi barbadeeffamni qabeenyaa, akkasumas, buqqaatii fi ajjeechaan Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Xoophiyaan Ilmaan Oromoo irratti raawwatamu daran hammaachuun, guyyoota sadan kana keessa qofa Konyaa Gujii Bahaa keessaa Oromoonni 250 ol ta’an hidhamuu»

Warraaqsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Guyyaa Yaadannoo Wareegamtoota Gootota Oromoo ilaalchisuun, marii Miseensa Gumii Sabaa ABO – Jaal Gaaddisaa Jibaat waliin taasifame»