Marii Ajajaa WBO Konyaa Lixaa, Jaal MARROO waliin dhimmoota yeroo irratti taasifne…

Establishment of Orthodox Church Secretariat in Afaan Oromo in Oromia.


We, Oromo Civic, Professional and Faith-Based Organizations and individuals who are proponents of Human Rights, residing in North America, Europe and Australia issue this press release in support of the objectives of the Committee set up to establish an Orthodox Church Secretariat in Afaan Oromo in Oromia.

We have been following up the activities of the committee since it was made public. From the inquiry we made, we understand that the objectives of the committee are to work with the Synod of the Orthodox church to reverse the current trend of declining church membership in Oromia region. We understand that the committee wants the church to grow in membership and bring church members to understanding of the true mission of the Orthodox church. The committee has expressed time and again that they want to be part of the mission of the Ethiopian Orthodox Church to teach the gospel and give church services in Afaan Oromo. They do not want to form a separate Synod in Ethiopia.

Qabata boombii galgala edaa (Gurraandhala 24, 2020) toora sa‘atii lamaa, mooraa Qajeelcha Poolisii Magaalaa Gincii keessatti dhoofameen, Oromoonni danuun reebamaa; gara mana hidhaattis guuramaa jiraachuu…

Shoora Hooggantoonni Jaarmiyaalee Siyaasaa Oromoofi Hayyoonni Oromoo, bacancaruu Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti qabaatan…

Oromoota Ona Amboo keessaa gowwoomsaafi doorsisaan, ‘Paartii Badhaadhinaaf‘ hiriira deggersaa baafaman irratti boombii harkaa qaamota mootumaan dhoofameen, Oromoonni lakkoofsaan 23 ol ta‘an madaa‘uu…

Dararaafi hidhaan Oromoota Maccaa, Gujiifi Booranaa irratti fuuleffatee, Magaalaalee qarqara Finfinneetti argaman keessatti adeemsifamu daran jabaatee jiraachuu…

WBO Maqaa Araaraan Diiguuf Yaaluun Abjuudha!

Ibsa Ajajaa Ol-aanaa ABO/WBO – Gurraandhala 16, 2020.


Araarri Oromoo biratti kabajaa guddaa waan qabuuf, Oromoon ‘Araarri kan Waaqaati‘ jedha. Araarri waan nagaa fiduuf nama biratti jaalatamaadha. Haa ta‘uutii, Oromoon maqaa araaraan marraa hedduu goowwome; ganames. Seenaa Oromoo keessatti Goototi Oromoo kan akka Abishee Garbaa fi Jeneraal Taddasaa Birruu maqaa araaraan ganamanii bifa sukkaneessaan harka nafxanyootaan ajjeefaman. Haayila Sillaaseenis, Jeneral Waaqoo Guutuu maqaa araaraa fi jaarsummaan ganee gara qe’ee isaatti erga deebisee booda, Oromoo shiraan afaanfajjessee gabrummaa jala turse. Jaarmayaaleen siyaasaa Oromoo, Impaayera Xoophiyaa keessatti hojjechuuf tattaafatan marti yeroo hedduu siyaasaan ganamuu irra darbanii itti milkaa'anii hin beekan.

Bara 2019 keessa gurmuun 'koree teekiniikaa' jedhamtu maqaa araaraan qawwee Ilmaan Oromoo dhiiga isaaniitiin hidhatan irraa hiikuun diinaaf kennuu irra darbee, miseensota WBO kan qabsoo saba isaanii irra turan dogoggorsuun Xoollayitti galchuun gaaga’ama guddaa qabsoo saba kanaa irraan geessisan. Ilmaan Oromoo qaqqaaliis shira ‘qaama nageenya mootummaa’ jedhamuun bobbaafamanii galaafataman. Kol. Abiy karoora Ilmaan Oromoo dabareedhaan rukutee cabsuuf karoorfates wal-duraa-duuba raawwataa jira…