Novel Coronavirus (COVID-19) Situation

Ka’umsa, Mallattoolee, Daandiilee daddarbinsaa fi Ittisaa Dhibee ‘Coronavirus’ ilaalchisuun, Marii Dr. Namarraa Wayyeessaa waliin taasifame»

Haala Suukanneessaan Ajjeefamuu Oromoota Ja’aa |Ona Moyyaalee|

Ajjeechaa Suukanneessaa Jimaata Darberraa qabuun hanga Galgala Roobii Edaatti, Ona Moyyaalee keessatti, Oromoota 6 irratti, humnoota MKIXn raawwatame»

Konyaa Lixa Afran-Qalloo, Ona Gumbii Bordoddee keessatti – Milishoota Naannoo Affaar, kanneen MKIX irraa deggersa leenjiifi hidhannoo argataniin – Oromoonni 10 ajjeefamuu; kanneen 10’nii ol ta’anis madaa’uu; akkasumas, manni jireenyaafi qabeenyi Oromoota danuu barbadaa'uu…

Uummanni Oromoo Odeessa Waa’ee Coronavirus Argachuurraa Moggeeffamaa Jiraachuu

Waa’ee weerara ‘Coronavirus’ kan addunyaa dubbachiisaa jiruu, Uummanni Oromoo quba-qabaachuun of-eeggannoo barbaachisu akka hin taasifneef jecha, neetiwoorkii bilbilaafi intarneetaa akka agabsametti jiraaachuu.

Hariiroo: Eenyumaa, Aadaa, Amantii, akkasumas, Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi Amantii Kiristaanaa gidduu jiru Ilaalchisuun, Marii Luba Bantii Ujuluu waliin Taasisne | kan Kutaa - 2ffaa ykn Xumuraa...

Addaan-citiinsa quunnamtii bilbilaafi intarneetaa fi yaaddoo weerara dhibee 'Coronavirus'

Yaaddoo Weerara Dhibee Coronavirus: «Addaan citiinsa tajaajila quunnamtii bilbilaafi intarneetaa – Lixaafi Kibba Oromiyaa keessatti itti fufee jiruun wal-qabatee hanqinni odeeffannoo uumamee jiru – Uummata Oromoo bakkasii dhibee ‘Coronavirus’iif saaxila baasuu mala»

Hariiroo Eenyumaa, Aadaa, Amantii Oromoo, akkasumas, Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi Amantii Kiristaanaa gidduu jiru ilaalchisuun…