Prof Asafa Jalata

Marii Haala Yeroo Oromoo fi Oromiyaa irratti Hayyuu Oromoo Prof. Asaffaa Jaallataa waliin Taasifame – Kutaa-1ffaa | Sagantaa RSWO - Adoolessa 15, 2020

Magaalaa Amboo

Kibba Lixa Oromiyaa, Konyaa Arsii Bahaa, Lixa Oromiyaa Konyaalee Lixaa fi Qeellem Wallaggaa akkasumas, Giddu-gala Oromiyaa, Lixa Tuulamaa, Magaalaa Amboo fi naannoo san keessatti ajjeechaa, hidhaa fi dararaan LMKIIn Uummata Oromoo irratti raawwatamu akkaan hammaatee jiraachuu.

Jaal Daani'eel Dafaa

Duguuggaa sanyii Mootummaan Impaayera Itoophiyaa Uummata Oromoo irratti labsee jiru jalaa of-baraaruun biyya isaa Oromiyaa Impaayera kolonii Habashootaa jalaa walaba baafachuuf, Uummatni Oromoo maal gochuu qaba?

Oromia Map

Shira Mootummaan Itoophiyaa, ajjeechaa Art. Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatameen wal qabsiisee Uummata Oromoo addaan qircuuf xaxaa jiru irratti Uummatni Oromoo hangam dammaqee jira; deebii akkamiis kennaa jira?

Jaal Moosisaa, Jaal Taammanaa fi Jaal Mizayyin

Art. Hacaaluu Hundeessaa eenyutu ajjeese? Uummatni Oromoo, duguuggaa sanyii jalaa of baraaruuf; biyya isaa Oromiyaa, Impaayera Kolonii Habashootaa jalaa walaba baafachuu fi bilisummaa ofii gonfachuuf maal gochuu qaba?

Jaal Moosisaa, Jaal Taammanaa fi Jaal Mizayyin

Dhimma Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti fuulleffachuun, marii Qabsaa’ota Oromoo Gameeyyii - Jaal Moosisaa Oosaa, Jaal Taammanaa Urgeessaa fi Jaal Muzayyin Huseen waliin taasifame.

Obbo Tasfaayee Namarraa

Jaarmiyaa Waltajjii Marii Oromiyaa Idil-addunyaa (Oromia Global Forum) ilaalchisuun marii Obbo Tasfaayee Namarraa – Miseensa jaarmayichaa – waliin taasifame.