Dabni Uummata Oromoo irratti Raawwatamu akkaan Hammaatee jiraachuu

Gochaaleen hammeenyaa RIX, Poolisoota Humna Addaa Oromiyaa fi Milishootaan, Oromoota Konyaalee Kibbaafi Lixa Oromiyaa irratti raawwataman akkaan hammaachuu › Ona Boojjii Coqorsaa keessatti obboleeyyan lama RIXn ajjeefamuu › Sochii Qeerroo Bilisummaa Oromoo …

LYM Qabata Coronavirusiin Labsameen Dararaafi Ajjeechaan Hammaachuu

Labsii yeroo muddamaa qabata dhibee Coronavirusiin labsame hordofuun, barbadaa’insi qabeenyaa, dararaa fi ajjeechaan Oromoo Maccaa irratti RIXn raawwatamaa ture daran hammaachuu.

Warraaqsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Guyyaa Yaadannoo Wareegamtoota Gootota Oromoo ilaalchisuun, marii Miseensa Gumii Sabaa ABO – Jaal Gaaddisaa Jibaat waliin taasifame»

Saamichaa fi Burjaajii Maqaa Qabsoo fi Qabsaa’otaan Raawwatamaa jiru

Saamichaa fi burjaajii karaa marsaalee hawaasaa, maqaa qabsoo fi qabsaa’ota Oromootiin adeemsifamaa jiru irratti Uummatni Oromoo dammaquun barbaachisaa ta’uu»

Gochaalee hammeenyaa Konyaa Qeellam Wallaggaa keessatti RIXn Uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiran

Gochaan hammeenyaa Oromoo Maccaa, Onoota Konyaa Qeellam Wallaggaa adda addaa keessa jiraatan irratti RIXn raawwatamu, haala suukanneessaa ta’een itti fufee jiraachuu»

Oromoota guyyoota sadan kana Konyaa Gujii Bahaa keessaa hidhaman keessaa muraasa

Hidhaan, dararaan, saamichiifi barbadeeffamni qabeenyaa, akkasumas, buqqaatii fi ajjeechaan Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Xoophiyaan Ilmaan Oromoo irratti raawwatamu daran hammaachuun, guyyoota sadan kana keessa qofa Konyaa Gujii Bahaa keessaa Oromoonni 250 ol ta’an hidhamuu»

Ajajaa WBO K/Gujii Bahaa Jaal Magarsaa Lammii

Sochii WBO tibbanaa, akkasumas, haala waliigalaa konyaa san keessa jiru ilaalchisuun, marii Ajajaa WBO Konyaa Gujii Bahaa, Jaal Magarsaa Lammii waliin taasifne»