Qeerroowwan Oromoo Magaalaa Awadaay keessatti ajjeefaman

Ajjeechaa Magaalaa Awadaay keessatti, Poolisoota/Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan, Qeerroowwan Oromoo sadii (3) irratti, dhuma baatii darbee raawwatame ilaalchisuun marii maatii Qeerroowwan ajjeefaman lamaa waliin taasifame…

Obbo Moosisaa Oosaa

Waraanni PP fi TPLF gidduutti adeemsifamaa jiru: Sababni isaa maali? Uummata Oromoo ni ilaallataa? Marii Hayyuu Oromoo Obbo Moosisaa Oosaa waliin taasifame…

Obbo Urgeessaa Gammadaa

Waraana PP fi TPLF (Gitoota Koloneeffattoota Impaayera Itoophiyaa) gidduutti adeemsifamaa jiruu fi dhimma Qabsoo Bilisummaa Oromoo ilaalchisuun marii Qabsaa’aa Oromoo Gameessa – Obbo Urgeessaa Gammadaa waliin…

Magaalaa Naqamtee

Poolisootni Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa, kanneen Uummata Oromoo irratti daba dalagaa turan lama, Magaalaa Naqamtee keessatti du’aan adabamuu…

RSWO

Loltootni MKII, guyyaa borii irraa qabuun WBO sakatta’uuf Konyaa Gujii Lixaa keessa bobba’uuf ta’uu • Waa’ee mootummaa ce’umsaa ijaaruu fi kaayyoo QBO irratti, yaada Qarree Bilisummaa Oromoo…

Karoora Dhokataa Ilmaan Nafxanyaa

Barruu tarsiimoo, Wiirtuu Barnootaa, Qorannoo fi Galmee Amaaraa, D.C Gibira-Haayil jedhamuun maxxanfame ilaalchisuun marii Hayyoota Oromoo Dr. Caalaa Abdiisaa fi Dr. Dassaalanyi Guyyoo waliin taasifame.

RSWO - audio player poster

Filannoo Uummatni Tigiraay beekamtii Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa – Kol. Abiyyi Ahimadiin ala adeemsifatan ilaalchisuun marii Hayyuu Oromoo Obbo Daani’eel Dafaa waliin taasifame