Mandii, Oromiyaa

Shirri maqaa Maanguddummaa fi Abbootii Amantaan Oromoo irratti xaxamu bifa haarayaan eegaluu: Dabballoonni Paartii Badhaadhinaa haguuggii amantaa jala da’achuun, Dargagggoota Oromoo gowwoomsuun akka isaan leenjii waraanaa fudhatanii waraana Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaatti makamuun kutaalee Oromiyaa kanneen WBO’n keessa socho’tti bobba’an taasisaa jiraachuu…

Obbo Moosisaa Oosaa

Barbaachisummaa qabsoo hidhannoo fi tumsa WBO: Oromoon qabsoo karaa nagaa qofaadhaan mirga isaa gonfachuu ni danda'aa? Dhugaa WBOn qabuu fi ilaalcha namoonni gariin WBOf qaban: WBOn qabsoo akkamii gochaa jira? Qabsoo WBO'n itti jiru qabsoo haqaatii?…

Eebantuu fi Salaalee

Dhiibbaa cimaan Onoota Konyaa Salaalee addaa addaa keessatti, humnoota Naannoo Amaaraan Eenyummaa Oromoo irratti taasifamu hammaachuun, Ona Darraa Naannoo Amaaraa jala galchuuf ijaarsi ‘Warraaqsa Biyyoolessaa Amaaraa’ jedhamu sochii cimaa gochaa jiraachuu…

Dr. Daggafaa Tuuchoo

Saamicha albuuda warqee Ona Ganjii Ganda 'Kaphii Gurraachoo' jedhamtu keessatti argamuuf haala mijeessuuf jecha, jiraattotni onichaa yeroo gabaabaa keessatti Ona sana gadhiisuun gara iddoo biraatti akka godaananiif ajaja aangawoota mootummaan itti-darbarfame ilaalchisuun, marii Hayyuu Oromoo, dhalataa Ona Ganjii kan ta’an – Dr. Daggafaa Tuuchoo waliin taasifame.

Mootummaan Ona Ganjii guutuumatti xiyyaaraan haleeluuf ta’uu

Mootummaan qabata WBO balleessuutiin Ona Ganjii guutuumatti xiyyaaraan haleeluuf ta’uu. Kanaafis, jiraattonni ona Ganjii guutummaa-guutuutti ona sana gadhiisuun gara biraatti akka godaananiif ajajni aangawoota mootummaan darbeefii jiraachuu.

Dhukaasa Waldaa Araaraa Naqamtee irratti LMKIIn banameen Oromootni 4 ajjeefamuu

Dhukaasa LMKIIn Oromoota Waldaa Araaraa Magaalaa Naqamteetti argamutti waaqeffannaaf wal-ga’an irratti, barii Sambata kaleessaa (Amajji 2, 2021) banameen Oromootni 4 ajjeefamuu, 18 ol kan ta’anis madaa’uu…

Natoo Deggersa Oromiyaa

Waamicha Natoo Deggersa Oromiyaa (Oromia Support Fund)…