Bilisummmaan saba Oromoo karaa qabsoo hidhannoon argamu lubbuu namoota heedduu galaafata jedhamuun ibsamuuf yaalamu: (a) Kan lubbuu ilmaan keetii, impaayerittii keessatti balleessaa tokko malee dhumaa jiran kan hin geenye ta’uu fi; (b) Kan dantaa koloneeffatoota habashaa kabachiisuuf waraana mootummaa habashaa keessatti qooda fudhachuun Itoophiyaa jiraachisuuf jecha harca’aa jiran har’aas lubbuu ilmaan keettii ta’uu; hin dagatin!...

Lubbuun ilmaan Oromoo impaayera Itoophiyaa jiraachisuuf duguugame, osoo qabsootti hiriiree, kan Oromiyaa bilisoomsuu danda’u qofaa osoo hin taane, kan biyyoota akka Oromiyaa hedduu walaboomsuun bilisummaa saboota hedduus dhugoomsuu danda’u ta’uun kan wal falmisiisu miti!.

Qabsoon impaayera Itoophiyaa jiraachisuuf carraaqamu … kan ilmaan Oromoo taasisan hundi, kan lubbuu isaanii dhabamsiise fi kan bara kolonii saba Oromoo dheeresse.

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa