Baqattoonni Oromoo biyya Saa’u...

on 17 June 2021

Baqattoonni Oromoo biyya Saa’udii Arabiyaa keessa jiraatan, kanneen kumaatamaan lakkaa’aman, Kamisa...

Araarri shiraa Oromoo Walloo i...

on 15 June 2021

Kaardiin filannoo ammaan dura dirqiin Uummata Oromoof kennamee ture, tibbana ammoo Gandeen Onoota Ko...

In-depth analysis to debunk Am...

on 14 June 2021

VIO’s special program in English. In-depth analysis to debunk Amhara elites' claims of genocide and...

Lola tibbana adeemsifameen, Lo...

on 10 June 2021

Lola WBO, fi LMKII fi Loltoota Mootummaa Eertiraa gidduutti, Konyaa Baha Wallaggaa, Onoota kanneen a...

Warraaqsi Galaana Uummataa akk...

on 08 June 2021

Warraaqsi Galaana Ummataa, Waxabajjii 8, 2020 labsamee, bifa garaagaraan adeemsifamaa jiru, tibbana...

Ajjeechaa Qarree Oromoo, Seena...

on 07 June 2021

Qarreen Oromoo, Seenaa jedhamtu, Giddu-gala Oromiyaa Magaalaa Gincii keessatti, halkan edaa (Waxabaj...

« »


Oromoo lagaafi gandaan qoodee walirratti duulchisuun dadhabsiisaa, bara-baraan impaayera kolonii isaa jala bulchuuf karoorfatee, ittis milkaa'aa kan dhufe Mootummaan Koloneeffataan Impaayera Xoophiyaa, ammas tooftaa barametti dhimma ba'uun shira xaxuufi olola oofuun, walitti bu'iinsa Oromoo gosa Karrayyuufi gosa Arsii gidduutti dhalcheen, lubbuufi qabeenyi Oromoo qisaasamaa jiraachuu, gama Karrayyuutti bilbiluun Orommticha bakkasii tokko'rraa odeeffannee jirra.

Haaluma wal-fakkaatuun, tokkummaan Oromummaa akka diigamuufi wal-jibbiinsiifi wal-balaaleffannaan hawaasa Oromoo gidduutti akka dagaaguuf jecha, barattootaafi hawaasa Oromoo Gujii keessaa kanneen bilchina siyaasaa hin qabne tokko tokko faayidaan bituun barsiisa dogoggorsaa barsiifameefi ijaarsa shiraan ijaarameen, Yuunbarsitii Bulee Horaa keessatti, barattootaafi barsiisota Oromoo kanneen dhalootaan Macca (Wallagga) ta'an irratti looggiin adeemsifamaa jiraachuu; akkasumas, barattoonni danuun barnoota'rraa ari'amaa; barsiisonnis doorsifamaa jiraachuu, Barataa Oromoo Yuunbarsitii Bulee Horaa tokko'rraa odeeffannee jira. Kurfii keenya guutuu caqasaa.