Baay’ina Uummata Oromoo – ganna/waggaa tokko keessatti – walakkaatti gad-buusuuf wixinamee, karoora/tarsiimoo dhokataa Ilmaan Nafxanyaa, barruu tarsiimoo, Wiirtuu Barnootaa, Qorannoo fi Galmee Amaaraa, D.C Gibira-Haayil jedhamuun maxxanfamee, hojiittis seenamee jiru ilaalchisuun marii Hayyoota Oromoo Dr. Caalaa Abdiisaa fi Dr. Dassaalanyi Guyyoo waliin taasifame.