Gooroo Doolaa

 

WBOn Konyaa Gujii Bahaa keessa socho’u, guyyoota lamaan kana, Ona Gooroo Doolaa keessatti, loltootaa fi qaamota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhachuu

Oromoo qoqoodanii bara bittaa ofii dheereffachuuf jecha, ololli shiraa ilmaan nafxanyootaa fi qaamota Paartii Badhaadhinaan oofamu jabaatee itti-fufee jiraachuu;

Meeshaaleen (maashinoonni) ijaarsa daandii, kanneen maqaa misoomaan gara Konyaa Lixa Wallaggaatti bobbaafaman danuun, Ona Aayiraa, Ganda Guddina Aayiraa jedhamtu keessatti, eda galgala Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan gubamuu;

Tarkaanfileen doorsisaa fi dhaanichaa, LMKII fi gartuu ilamaan nafxanyootaa 'Saatanaawu' jedhamuun, Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti Hawaasa Oromoo irratti fudhatamu jabaatee jiraachuu.