Sirna Gadaa, Heeraa fi Seera Oromoo irratti, Qorataa Sirna Gadaa tokko waliin marii Taasifame

Qabiyyeelee ijoo kurfii keenya kanaa:

Ajjeechaa Suukanneessaa, maanguddoo Oromoo Obbo Huseen Adam Umar jedhaman irratti, guyyaa kaleessaa (Caamsaa 9, 2020) Konyaa Qeellem Wallaggaa, Ona Hawwaa Galaan keessatti loltoota MKIXn raawwatame;


  • Yeroo ammaa kana, Uummanni Oromoo Abbaa Gadaa qaba jechuun ni danda'amaa?
  • Abbootiin Gadaa fi Maanguddootni si'ana jiru jedhaman akkamitti ilaalamu?
  • Gadoomuu fi Gadaa mo’uu gidduu garaagarummaan jiru maali?…

Gaaffilee kana fakkaatan biroo danuu kaasuun, marii Obbo Mohammad Kadir – Qorataa Sirna Gadaa kan ta'an – waliin taasifame;


Ijaarsaa fi Sochii Qeerroo Bilisummaa Oromoo ilaalchisuun, Qarree Oromoo kan Magaalaa Walisoo tokko waliin marii taasifame;

Guutuu kurfii keenyaa dhaggeeffadhaa.

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa