Tarkaanfii WBO Cibraa 30 Booro...

on 30 July 2021

WBO’n Zoonii Kibbaa, Cibraan Soddom-Booroo, Konyaa Gujii Bahaa keessa socho’u, mooraa Loltoota Mootu...

Dargaggoonni Oromoo dirqisiifa...

on 27 July 2021

Lixa Wallaggaa, Ona Gimbii fi Onoota Lixa Oromiyaa keessatti argaman garaagaraa keessaa, dargaggoonn...

Loltoonni MKII, humna ABUT war...

on 25 July 2021

Milishoonnii fi Loltoonni MKII, kanneen humna Mootummaa Naannoo Tigiraay (ABUT) waraanuuf kutaalee I...

Tajaajilli bishaan qulqulluu f...

on 22 July 2021

Tajaajilli bishaan qulqulluu fi ibsaa, Magaalota Konyaa Walloo ja’a, kanneen: Haarawa, Caffaa Roobii...

Uummanni Oromoo beelaaf saaxil...

on 20 July 2021

Lixa Oromiyaa, keessattuu, Konyaa Lixa Wallaggaa fi Qeellem Wallaggaa keessatti, Uummanni Oromoo LMK...

Milishoonni MKII, Baha Oromiya...

on 18 July 2021

Baha Oromiyaa, Konyaa Harargee Bahaa Onoota garaagaraa keessaa, Milishoonni MKII danuun gowwoofamuun...Sirna Gadaa, Heeraa fi Seera Oromoo irratti, Qorataa Sirna Gadaa tokko waliin marii Taasifame

Qabiyyeelee ijoo kurfii keenya kanaa:

Ajjeechaa Suukanneessaa, maanguddoo Oromoo Obbo Huseen Adam Umar jedhaman irratti, guyyaa kaleessaa (Caamsaa 9, 2020) Konyaa Qeellem Wallaggaa, Ona Hawwaa Galaan keessatti loltoota MKIXn raawwatame;


  • Yeroo ammaa kana, Uummanni Oromoo Abbaa Gadaa qaba jechuun ni danda'amaa?
  • Abbootiin Gadaa fi Maanguddootni si'ana jiru jedhaman akkamitti ilaalamu?
  • Gadoomuu fi Gadaa mo’uu gidduu garaagarummaan jiru maali?…

Gaaffilee kana fakkaatan biroo danuu kaasuun, marii Obbo Mohammad Kadir – Qorataa Sirna Gadaa kan ta'an – waliin taasifame;


Ijaarsaa fi Sochii Qeerroo Bilisummaa Oromoo ilaalchisuun, Qarree Oromoo kan Magaalaa Walisoo tokko waliin marii taasifame;

Guutuu kurfii keenyaa dhaggeeffadhaa.