Tarkaanfii WBOn mooraa Poolisii Humna Addaa irratti torban darbe keessa fudhate

Milishoota MKII

Shira Mootummaan Itoophiyaa, ajjeechaa Art. Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatameen wal qabsiisee Uummata Oromoo addaan qircuuf xaxaa jiru irratti Uummatni Oromoo hangam dammaqee jira; deebii akkamiis kennaa jira?

Tarkaanfii WBOn mooraa Poolisii Humna Addaa irratti torban darbe keessa fudhate – Kaaba Tuulamaa, Salaalee