Mandii, Walloo Kamisee fi Dambii Doolloo

 

Shirri maqaa filannoo fi araaraan Oromoo Walloo irratti raawwatamu jabaachuun, Uummanni Oromoo Walloo hidhattoota Naannoo Affaar kanneen MKII’n deggeramaa fi hidhachiifamaa turaniin akka rukutamuuf jecha, daandiin Walloo fi Affaariin wal-quunnamsiisu, kan ammaan dura cufamee ture akka banamu taasifamuu;

Ajjeechaan Loltoota MKII’n Konyaa Wallagga Lixaa Ona Mana Sibuu keessatti Uummata Oromoo irratti raawwatamu jabaatee itti-fufuun, Dargaggoon Oromoo Eebbisaa Waaqgaarii jedhamu, Roobii kaleessaa (Bitootessa 10, 2021) hidhattoota MKII’n Magaalaa Mandii keessatti ajjeefamuu;

Ajjeechaa fi dararaan Uummata Oromoo irratti, akkasumas, saamichii fi mancaatiin qabeenya Oromoo irratti, Konyaa Qeellem Wallaggaa keessatti, hidhattoota MKII’n raawwatamu jabaatee itti-fufee jiraachuu.