Tarkaanfii WBO Cibraa 30 Booro...

on 30 July 2021

WBO’n Zoonii Kibbaa, Cibraan Soddom-Booroo, Konyaa Gujii Bahaa keessa socho’u, mooraa Loltoota Mootu...

Dargaggoonni Oromoo dirqisiifa...

on 27 July 2021

Lixa Wallaggaa, Ona Gimbii fi Onoota Lixa Oromiyaa keessatti argaman garaagaraa keessaa, dargaggoonn...

Loltoonni MKII, humna ABUT war...

on 25 July 2021

Milishoonnii fi Loltoonni MKII, kanneen humna Mootummaa Naannoo Tigiraay (ABUT) waraanuuf kutaalee I...

Tajaajilli bishaan qulqulluu f...

on 22 July 2021

Tajaajilli bishaan qulqulluu fi ibsaa, Magaalota Konyaa Walloo ja’a, kanneen: Haarawa, Caffaa Roobii...

Uummanni Oromoo beelaaf saaxil...

on 20 July 2021

Lixa Oromiyaa, keessattuu, Konyaa Lixa Wallaggaa fi Qeellem Wallaggaa keessatti, Uummanni Oromoo LMK...

Milishoonni MKII, Baha Oromiya...

on 18 July 2021

Baha Oromiyaa, Konyaa Harargee Bahaa Onoota garaagaraa keessaa, Milishoonni MKII danuun gowwoofamuun...


Mandii, Walloo Kamisee fi Dambii Doolloo

 

Shirri maqaa filannoo fi araaraan Oromoo Walloo irratti raawwatamu jabaachuun, Uummanni Oromoo Walloo hidhattoota Naannoo Affaar kanneen MKII’n deggeramaa fi hidhachiifamaa turaniin akka rukutamuuf jecha, daandiin Walloo fi Affaariin wal-quunnamsiisu, kan ammaan dura cufamee ture akka banamu taasifamuu;

Ajjeechaan Loltoota MKII’n Konyaa Wallagga Lixaa Ona Mana Sibuu keessatti Uummata Oromoo irratti raawwatamu jabaatee itti-fufuun, Dargaggoon Oromoo Eebbisaa Waaqgaarii jedhamu, Roobii kaleessaa (Bitootessa 10, 2021) hidhattoota MKII’n Magaalaa Mandii keessatti ajjeefamuu;

Ajjeechaa fi dararaan Uummata Oromoo irratti, akkasumas, saamichii fi mancaatiin qabeenya Oromoo irratti, Konyaa Qeellem Wallaggaa keessatti, hidhattoota MKII’n raawwatamu jabaatee itti-fufee jiraachuu.