Matakkal

Marii Oromticha, dhalataa fi jiraataa Matakkal waliin taasifame

Qabxiilee xiyyeeffannoo

  • Uummanni Oromoo Matakkal, lafa amma irra jiraachaa jiru irra jiraachuu erga eegalee jaarraa meeqa lakkoofsisee jira;
  • Saboota biroo kanneen ollaa isaa/lafa isaa irra qubatanii jiraatan waliin hariiroo akkamii qabaachaa ture/jira;
  • Duguuggaa sanyii Uummata Oromoo Matakkal irratti Mootummoota Impaayera Itoophiyaa fi qaamota/saboota biroon raawwatamaa turee fi jiru duuba sababni/fedhiin jiru maali?…

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa