Marii Hayyuu Oromoo, Obbo Daani’eel Dafaa waliin waa'ee ijaaramaa fi diigama impaayeraa, akkasumas, qabsoo hidhannoo fi karaa nagaa irratti taasifame;

Tarkaanfii rasaasaa fi meeshaalee qooqa-maleeyyiin Oromoota 16 irratti, Lixa Shaggar, Ona Cobii keessatti RIX’n fudhatame;