Dabballoota MKIX, maqaa Gumaa Guddaa fi Abbaa Torbee jedhaman moggaafachuun, marsaalee hawaasaa adda addaa irratti bobbaafamuun, burjaajii uumuun saamicha raawwachaa jiran irratti Uummatni Oromoo dammaquu fi irraa of-tiksuun akkaan barbaachisaa ta’uu – Qeerroo Leeqaa

Kurfii keenya kana sagalee qofaan dhaggeeffachuuf as tuqaa.

Duulli walirraa hin Cinne, kan Hidhattoota Naannoo Affaar kanneen MKIXn hidhachiifamaniin Oromoo Walloo irratti barootaaf geggeeffamaa jiru, tibbanas bifa haarayaan banamuun, lubbuu Oromoota Walloo danuu gaaga’aa jiraachuu – Oromticha Walloo

Qeerroo fi Qarreen Oromoo, dogoggora baroota afran-shanan darban uumame irraa barachuun, bifa haarayaan wal-ijaaruun, Qabsoo Bilisummaa Oromoo finiinsuuf qophii xumuranii jiraachuu – Qeerroo Gujii Lixaa