Ajjeechaa suukanneessaa Qeerroo Oromoo 11 fi Qarree Oromoo 3 irratti, guyyaa kaleessaa (Eebila 4, 2020) Konyaa Qeellem, Ona Sayyoo, Ganda Abboo, Ardaa Mogoraa jedhamutti, RIXn raawwatame

Marii Ajajaa WBO Konyaa Giddu-galaa, Jaal Sanyii Nagaasaa waliin, haala sochii WBO ilaalchisuun taasifne

 


Qophii keenya kana sagalee qofaan dhaggeeffadhaa.


Odeeffannoo Wayitawaa Haala Weerara Dhibee ‘Coronavirus’

  • Baay'ina namoota dhibee kanaan qabamanii: 1,133,758
  • Baay'ina namoota dhibee kanaan du'anii: 62,784
  • Baay'ina biyyoota dhibeen kun dhaqqabee jiru: 208

Madda: WHO: Novel Coronavirus (COVID-19) Situation. Last updated: 5 April 2020, 10:00 CET