Qabata deggersa WBO‘tiin, Gosa Oromoo Gujii Gosa Oromoo Afran-Qalloo irratti duulchisuuf, dabballoonni ODP Konyaa Gujii Bahaa keessatti ijaarsaalee shiraa ijaaruun, hawaasa walitti qabanii waltajjiilee shiraa geggeessaa jiraachuu, Oromoota bakkasiif bilbiluun kan odeeffanne caqasaa.


► Kurfii keenya kana ♪ sagalee ♪ qofaan dhaggeeffadhaa.


 

Related Articles:

• Walitti Bu'iinsa Goseen Oromoo Karrayyuufi Arsii Duuba Harki ODP Jiraachuu…

Oromoon Karrayyuu Qawwee ittiin Loon Tikfatan Hiikkachiifamuu…