Tarkaanfii WBO Cibraa 30 Booro...

on 30 July 2021

WBO’n Zoonii Kibbaa, Cibraan Soddom-Booroo, Konyaa Gujii Bahaa keessa socho’u, mooraa Loltoota Mootu...

Dargaggoonni Oromoo dirqisiifa...

on 27 July 2021

Lixa Wallaggaa, Ona Gimbii fi Onoota Lixa Oromiyaa keessatti argaman garaagaraa keessaa, dargaggoonn...

Loltoonni MKII, humna ABUT war...

on 25 July 2021

Milishoonnii fi Loltoonni MKII, kanneen humna Mootummaa Naannoo Tigiraay (ABUT) waraanuuf kutaalee I...

Tajaajilli bishaan qulqulluu f...

on 22 July 2021

Tajaajilli bishaan qulqulluu fi ibsaa, Magaalota Konyaa Walloo ja’a, kanneen: Haarawa, Caffaa Roobii...

Uummanni Oromoo beelaaf saaxil...

on 20 July 2021

Lixa Oromiyaa, keessattuu, Konyaa Lixa Wallaggaa fi Qeellem Wallaggaa keessatti, Uummanni Oromoo LMK...

Milishoonni MKII, Baha Oromiya...

on 18 July 2021

Baha Oromiyaa, Konyaa Harargee Bahaa Onoota garaagaraa keessaa, Milishoonni MKII danuun gowwoofamuun...


Yuunbarsitii Haramaayaa

Mormii Barattoota Oromoo Yuunbarsitii Haramaayaa, eebbifamtoota bara kanaa

Mootummaa ce’umsaa Oromiyaa hundeeffachuudhaan gara Walabummaa Oromiyaatti tarkaanfachuun, Oromoo fi Oromiyaaf furmaata waaraa kan argamsiisu ta’uu

Barataan Oromoo Yuunbarsitii Bulee Horaa, Gammachiis Ayyaanaa – Barataa Seeraa ganna afuraffaa – guyyaa har’aa Tikoota MKII’n butamuun achi-buutee dhabamsiifamuu; Ona Bulee Horaa keessatti, Uummaanni Oromoo Shanee of keessaa baasaa jedhamuun gidirfamaa jiraachuu;

Milishoonni MKII, kanneen Ona Gindabarat keessatti Uummata Oromoo gidirsaa turanii, torbee darbe keessa sakattaa WBO’f yommuu bobba’anitti WBO’n hidhannoo hiikkachiise, "Qawwee ni gurgurattan malee WBO’n isin hin hiikkachiifne" jedhamuun hidhamanii jiraachuu.