Oromoon sirna akkamii ijaarrachuuf qabsaa’aa jira?

Marii Hayyuu Oromoo Prof. Asaffaa Jaallataa waliin haala yeroo Oromoo fi Oromiyaa irratti taasifame – kutaa-2ffaa

Prof. Asafa Jalata

Qabxiilee ijoo marichaa

Oromoon biyya akkamii fi sirna akkamii ijaarrachuuf qabsaa’aa jira?

Qabsoo Bilisummaa Oromoo maaltu gufachiise?

Uummatni Oromoo biyya isaa Oromiyaa walaba taate ijaarrachuu fi bilisummaa mataa isaa dhugoomfachuuf maal gochuu qaba?...

Marii kutaa tokkoffaa