Prof. Asafa Jalata

Marii Haala Yeroo Oromoo fi Oromiyaa irratti Hayyuu Oromoo Prof. Asaffaa Jaallataa waliin Taasifame – Kutaa-1ffaa | Sagantaa RSWO - Adoolessa 15, 2020