Marii ogeessa fayyaa – Obbo Jireenyaa Guddataa waliin, dhimma weerara dhibee Coronavirus, daandilee daddarbinsaa dhibee kanaafi of eeggannoo uummata keenyaan godhamuu qabu ilaalchisuun taasifne, kan armaan gadiiti, caqasaa.


Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa