Marii gabaabaan, dhimma yeroo Oromoofi Oromiyaa, akkasumas, haala sochii WBO irratti fuuleffachuun, Ajajaa WBO Zoonii Lixaa, Jaal Marroo waliin taasifne kan armaan gadiiti. Itti dhihaadhaa.


Qophii keenya kana sagalee qofaan dhaggeeffadhaa.