Marii gabaabaan, dhimma yeroo Oromoofi Oromiyaa, akkasumas, haala sochii WBO irratti fuuleffachuun, Ajajaa WBO Zoonii Lixaa, Jaal Marroo waliin taasifne kan armaan gadiiti. Itti dhihaadhaa.


Qophii keenya kana sagalee qofaan dhaggeeffadhaa.


Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa