Jaal Abdii Biyyaa – Ajajaa WBO Konyaa Kaaba Lixa Shaggar

Marii Ajajaa WBO Konyaa Kaaba-Lixa Shaggar – Jaal Abdii Biyyaa – waliin dhimmoota yeroo irratti taasifame.

Ijaarsaafi Sochii Qeerroo Bilisummaa Oromoo Qeerroo fi Qarreen Oromoo, dogoggora gannoota afran-shanan darban uumame irraa barachuun, yeroo ammaatti bifa haarayaan wal-ijaaruun, Qabsoo Bilisummaa Oromoo hanga galma isaatti – hanga Bilisummaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaatti – finiinsuuf qophii xumuranii jiraachuu – Qarree Afran-Qalloo fi kan Tuulamaa

Kurfii keenya kana sagalee qofaan dhaggeeffachuuf as tuqaa.