rswo satellite announcementJaal Moosisaa Oosaa, Jaal Moosisaa Oosaa, Jaal Taammanaa Urgeessaa fi Jaal Muzayyin Huseen

Haala yeroo Oromoo fi Oromiyaa, akkasumas, dhimma Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti fuulleffachuun, marii Qabsaa’ota Oromoo Gameeyyii - Jaal Moosisaa Oosaa, Jaal Taammanaa Urgeessaa fi Jaal Muzayyin Huseen waliin taasifame.