Jaal Moosisaa Oosaa, Jaal Moosisaa Oosaa, Jaal Taammanaa Urgeessaa fi Jaal Muzayyin Huseen

Haala yeroo Oromoo fi Oromiyaa, akkasumas, dhimma Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti fuulleffachuun, marii Qabsaa’ota Oromoo Gameeyyii - Jaal Moosisaa Oosaa, Jaal Taammanaa Urgeessaa fi Jaal Muzayyin Huseen waliin taasifame.