Marii bal’aan Dr Daggafaa Abdiisaa waliin, haala daddarbiinsaa fi ittisaa dhibee Koronaa (Coronavirus COVID-19) ilaalchisuun, akkasumas, haala yeroo Oromoo fi Oromiyaa, fi dhimma Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti taasifne kan armaan gadiiti; caqasaa.


Sagantaa keenya kana sagalee qofaan dhaggeeffachuu dandeessu.


Odeeffannoo Wayitawaa Haala Weerara Dhibee ‘Coronavirus’

  • Baay’ina namoota dhibee kanaan qabamanii: 462,684
  • Baay’ina namoota dhibee kanaan du'anii: 20,834
  • Baay’ina biyyoota dhibeen kun dhaqqabee jiru: 199

Odeeffannoon kun Bitootessa 2020 10:00 CET kan haaromfamedha

Madda: Dhaabbata Fayyaa Addunyaa (WHO): Novel Coronavirus (COVID-19) Situation.

 

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa