Mallattoolee, daandiilee daddarbiinsaa fi ittisaa: Coronavirus (COVID-19)

Seenaa dhibee Coronavirus (COVID-19), mallattoolee nama dhibee kanaan qabame irratti mul’atan, daandiilee dhibeen kun ittiin namaa gara namaatti daddarbuu danda’u, akkasumas, tooftaalee ittiin uummanni keenya dhibee kana ofirraa ittisuu danda’u ilaalchisuun, marii bal’aa ogeessa fayyaa – Dr Namarraa Wayyeessaa waliin taasisne caqasaa.


Odeeffannoo Wayitawaa Haala Weerara Dhibee ‘Coronavirus’

  • Baay'ina namoota dhibee kanaan qabamanii: 294,110
  • Baay'ina namoota dhibee kanaan du'anii: 12,944
  • Baay'ina biyyoota dhibeen kun dhaqqabee jiru: 187

Source: WHO (Dhaabbata Fayyaa Addunyaa): Novel Coronavirus (COVID-19) Situation.

Updated: 22 March 2020, 17:59 CET

 

Qophii keenya kana sagalee qofaan dhaggeeffachuu ni dandeessu.

 

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa