Dararaafi hidhaan Oromoota Maccaa, Gujiifi Booranaa irratti fuuleffatee, Magaalaalee qarqara Finfinneetti argaman keessatti adeemsifamu daran jabaatee jiraachuu.

 

► Kurfii keenya kana ♪ sagalee ♪ qofaan dhaggeeffachuu dandeessu.