Gochaalee hammeenyaa, labsii yeroo muddamaa qabata dhibee Coronavirusiin labsame hordofuun, Uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiran

Mootummaan Xoophiyaa osoo dhuguma nuuf yaadeetu ta’ee, qoricha ykn meeshaalee wal’aansaa nuuf fe’a malee, waraana nutti hin fe’u ture – Oromticha Lixa Oromiyaa

Labsii yeroo muddamaa Mootummaan Impaayera Xoophiyaa, qabata dhibee Coronavirusiin ji’oota 5’f labse hordofuun, Waraanni Ittisaa Impaayerattii baa’inaan gara Konyaalee Giddu-galaa fi Lixa Oromiyaatti bobbaafamaa jiraachuu. Kanaanis, barbadaa’insi qabeenyaa, dararaa fi ajjeechaan Oromoo Maccaa, Konyaalee Lixa Wallaggaa fi Qeellem Wallaggaa irratti raawwatamaa ture daran hammaatee jiraachuu.

LYM Qabata Coronavirusiin Labsameen Dararaafi Ajjeechaan Hammaachuu

Kurfii keenya kana sagalee qofaan dhaggeeffachuuf as tuqaa.

Ijaarsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo bifa haaraan

Qeerroo fi Qarreen Oromoo, dogoggora baroota afran-shanan darban uumame irraa barachuun, bifa haarayaan wal-ijaaruun, Qabsoo Bilisummaa Oromoo gara fuul-duraatti tarkaanfachiisanii galmaan ga'uuf qophii xumuranii jiraachuu – Qeerrolee Jimmaa fi Booranaa

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa