Tarkaanfii WBO Cibraa 30 Booro...

on 30 July 2021

WBO’n Zoonii Kibbaa, Cibraan Soddom-Booroo, Konyaa Gujii Bahaa keessa socho’u, mooraa Loltoota Mootu...

Dargaggoonni Oromoo dirqisiifa...

on 27 July 2021

Lixa Wallaggaa, Ona Gimbii fi Onoota Lixa Oromiyaa keessatti argaman garaagaraa keessaa, dargaggoonn...

Loltoonni MKII, humna ABUT war...

on 25 July 2021

Milishoonnii fi Loltoonni MKII, kanneen humna Mootummaa Naannoo Tigiraay (ABUT) waraanuuf kutaalee I...

Tajaajilli bishaan qulqulluu f...

on 22 July 2021

Tajaajilli bishaan qulqulluu fi ibsaa, Magaalota Konyaa Walloo ja’a, kanneen: Haarawa, Caffaa Roobii...

Uummanni Oromoo beelaaf saaxil...

on 20 July 2021

Lixa Oromiyaa, keessattuu, Konyaa Lixa Wallaggaa fi Qeellem Wallaggaa keessatti, Uummanni Oromoo LMK...

Milishoonni MKII, Baha Oromiya...

on 18 July 2021

Baha Oromiyaa, Konyaa Harargee Bahaa Onoota garaagaraa keessaa, Milishoonni MKII danuun gowwoofamuun...


LMKII WBO'tti harka kennatan

 

WBO’tti Harka-kennachuu LMKII fi Shakkii Uummataa

Lola tibba darbe Konyaa Salaalee keessatti, WBO fi LMKII gidduutti adeemsifameen, Loltoonni Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa danuun WBO’n ajjeefamuu, danuunis booji’amuu fi harka kennachuu; kanaanis wal-qabatee, Uummanni Oromoo shakkii loltoota harka kennatanirraa qaburraa ka’uun of-eeggannoon akka godhamu karaa garaagaraan dhaammachaa jiraachuu.

Ajjeechaa suukanneessaa LMKIIn Uummata Oromoo irratti

Ona Ada’aa Bargaa, Magaalaa Reejjii Mokodaa keessatti namootni lama, kanneen eenyummaan isaanii hanga ammaatti hin beekamin jiru, Jimaata (Bitootessa 5, 2020) halkan ajjeefamuu.

Oromtichi Abbaan maatii, Obbo Fayyisaa Qananii jedhaman, Ona Ada'aa Bargaa, Ganda Ulaa Gooroo jedhamu keessatti, galgaluma sana ajjeefamuun reeffi isaanii daandii irratti gatamuu.

Dabalataanis, Dargaggoon Oromoo Shantamee Alamuu jedhamu, Ona Ada'aa Bargaa, Ganda Coqorsaa keessatti, Dargaggoon Oromoo Girmaa Baqqalaa jedhamu Ganda Haroo Booraa keessatti; akkasumas, Shamarreen Oromoo Qananii Cammaraa jedhamtu Magaalaa Mogor keessatti tibba darbe ajjeefamuu.