Waraanni PP fi TPLF gidduutti adeemsifamaa jiru: Sababni isaa maali? Uummata Oromoo ni ilaallataa? Marii Aadde Dammee Asaffaa Hayyuu Oromoo Obbo Moosisaa Oosaa waliin taasisfte.