Dambii Doolloo

 

Imala Kol. Abiyyi gara Qeellem Wallaggaatti

Kol. Abiyyi ganna lamaan dura, Gara Lixa Oromiyaa yoon deeme na ajjeesu jedhee sodaa qabu afaan ofiin dubbachaa ture, Sambata kaleessaa (Gurr. 13, 2021) gara Magaalaa Dambii Doollootti maaliif imale; imalli isaa kaayyoo dhokataa akkamii of duubaa qabaachuu mala?

Kuyyuu: Uummanni Oromoo, dararaa LMKIIn isaan irratti raawwatamaa jiruuf furmaanni Qabsoo Hidhannoo ta’uu hubachuun gara WBO’tti gugachaa jiraachuu;

Fadiis: Dararaan Poolisoota Humna Addaa Oromiyaa fi Somaaleen Uummata Oromoo irratti raawwatamu hammaatee jiraachuu