Duguuggaa sanyii humna xiyyaaraafi lafoo MKIX'n Oromoo Lixaafi Kibba Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru; dhaanicha, hidhaa, dararaa, ariisaafi ajjeechaa, Raayyaa Ittisaa Xoophiyaa fi Poolisoota Humna Addaa Mootummaa Naannoo Amaaraa, akkasumas, Barattootaafi Hawaasa Amaaraan, Barattoota Oromoo Yuunbarsitiillee Impaayerattii, kanneen Naannoo Amaaraa keessatti argamanitti baratan irratti raawwatamaa jiru; itti dabalees, maqa-balleessii, habashootaan biyya keessaafi biyyoota alaa adda addaa keessatti, Qeerroofi Uummata Oromoo'rratti adeemsifamaa jiru; balaaleffachuufi mootummootaafi jaarmiyaalee mirga namoomaa idil-addunyaatti beeksisuuf, jecha hiriirri mormii Jaarmayaa Hawaasa Oromoo 'Washington DC'n qophaa'e; guyyaa har'aa (Amajji 24, 2020) ganama sa'atii 9:30 irraa eegaluun, Magaalaa Washington DC keessatti adeemsifamaa oolee jira. Nu'is, yeroo hiriirri mormii kun adeemsifamaa jirutti, Oromoota hiriira mormii kana irratti argamanitti kallattiin bilbiluun dubbisnee jirra. Guutuu kurfii keenyaa viidiyoo armaan gadiirraa dhaggeeffadhaa.