Tarkaanfii WBO Cibraa 30 Booro...

on 30 July 2021

WBO’n Zoonii Kibbaa, Cibraan Soddom-Booroo, Konyaa Gujii Bahaa keessa socho’u, mooraa Loltoota Mootu...

Dargaggoonni Oromoo dirqisiifa...

on 27 July 2021

Lixa Wallaggaa, Ona Gimbii fi Onoota Lixa Oromiyaa keessatti argaman garaagaraa keessaa, dargaggoonn...

Loltoonni MKII, humna ABUT war...

on 25 July 2021

Milishoonnii fi Loltoonni MKII, kanneen humna Mootummaa Naannoo Tigiraay (ABUT) waraanuuf kutaalee I...

Tajaajilli bishaan qulqulluu f...

on 22 July 2021

Tajaajilli bishaan qulqulluu fi ibsaa, Magaalota Konyaa Walloo ja’a, kanneen: Haarawa, Caffaa Roobii...

Uummanni Oromoo beelaaf saaxil...

on 20 July 2021

Lixa Oromiyaa, keessattuu, Konyaa Lixa Wallaggaa fi Qeellem Wallaggaa keessatti, Uummanni Oromoo LMK...

Milishoonni MKII, Baha Oromiya...

on 18 July 2021

Baha Oromiyaa, Konyaa Harargee Bahaa Onoota garaagaraa keessaa, Milishoonni MKII danuun gowwoofamuun...Lixa Tuulamaa, Ona Gindoo keessaa, hawwan Oromoo lama daa’imman isaanii kan baatii lamaa fi ganna tokkoo waliin, guyyaa har’aa (Dilbata Waxabajjii 28, 2020) ganama mana jireenyaa isaanii keessaa Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan butamuun achi-buuteen isaanii, hanga galgala har'aattillee kan hin beekamin ta'uu;

Dararaa fi ajjeechaan, Konyaa Qeellem Wallaggaa, Ona Anfilloo fi Konyaa Lixa Wallaggaa, Ona Ganjii keessatti, LMKIIn Uummata Oromoo irratti raawwatamu daran hammaatee jiraachuu;