Lixa Tuulamaa, Ona Gindoo keessaa, hawwan Oromoo lama daa’imman isaanii kan baatii lamaa fi ganna tokkoo waliin, guyyaa har’aa (Dilbata Waxabajjii 28, 2020) ganama mana jireenyaa isaanii keessaa Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan butamuun achi-buuteen isaanii, hanga galgala har'aattillee kan hin beekamin ta'uu;

Dararaa fi ajjeechaan, Konyaa Qeellem Wallaggaa, Ona Anfilloo fi Konyaa Lixa Wallaggaa, Ona Ganjii keessatti, LMKIIn Uummata Oromoo irratti raawwatamu daran hammaatee jiraachuu;