Haroo Limmuu

Konyaa Wallagga Bahaa, Ona Haroo Limmuu keessatti, Uummanni Oromoo WBO akka balaaleffatuuf, guyyaa har'aa (Amajji 21, 2021) dirqisiifamaa ooluu;

Gullisoo: Duguuggaa sanyii fi gochaalee hammeenyaa, baatiilee lamaan darban kana (erga neetorkiin Lixa Oromiyaa irra muramee as) Ona Gullisoo keessatti Uummata Oromoo irratti raawwatamaa turan;

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa