Du’a gaddisiisaa haadha Oromoo da’umsaaf ciniinsifattu – Aadde Maaramee Bulchaa, sababa ambulaansii Magaalaa Innaangoo irraa gara hospitaala Magaalaa Gimbiitti ishee geessu Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan dhorkamuun mudate – Ona Laaloo Assaabii, Magaalaa Innaangoo.

Ajjeechaa suukanneessaa daa’ima Oromoo ganna sagalii irratti, Ona Gullisoo keessatti, LMKIn raawwatame;

Dhaanichaa fi gidirfama, Konyaa Afran-Qalloo, Magaalaa Dadar keessatti, guyyoota lamaan kana Oromoo irratti raawwatamaa jiru;

Magaalaa Diinshoo keessatti, Oromoonni guyyaa har'aa sirna awwaalchaa Qeerroo Oromoo dhalataa ganda Abbakaraa jedhamtuu, kan jalqaba torbee kanaa LMKIIn ajjeefame tokkoo raawwachuuf ba'an, sirna awwaalchaa Qeerroo kanaa akka hin raawwanne dhorkamuun, dhuka'aa imimmaanessuun addaan facaafamuu; dhaanamuu; Qeerroowwan lakkoofsaan shan ta'anis akka-malee miidhamuun wal-aansaaf gara hospitaala Magaalaa Roobeetti geeffamuu; namoonni 11 ta'an ammoo qabamuun Magaalaa Diinshootti hidhamanii jiraachuu.

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa